Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

Usluge

Studije

 • Procene uticaja na životnu sredinu
 • Prethodne i studije izvodljivosti
 • Studije zaštita voda
 • Studije smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima

Planovi

 • Planovi upravljanja otpadom
 • Planovi upravljanja životnom sredinom (EMP)
 • Lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP)
 • Planovi upravljanja rizicima

Dozvole i saglasnosti

 • Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC)
 • Upravljanje otpadom
 • Planiranje i izgradnja
 • Vodoprivreda

Procena usaglašenosti

 • Zakonodavstvo i kompanijski standardi
 • Održivost (Svetska banka, GRI)
 • EHS procena (Faza I i II)
 • Procene investicija za razvojne projekte

Savetodavne usluge

 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Javno-privatno partnerstvo
 • Investitori

Ponude projekata

 • Evropska komisija
 • Svetska banka, EBRD, EIB
 • GEF, UNEP, UNDP
 • KfW i ostale finansijske institucije

Obuka

 • Procena potreba
 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Državna i lokalne uprave

Ostale usluge

 • Strateško planiranje
 • Jačanje kapaciteta
 • Umrežavanje
 • Prezentacije

Iskustvo

X

Ovim poslom bavimo se uspešno više od 20 godina. Učestvovali smo u najznačajnijim projektima iz oblasti životne sredine i voda finansiranim od strane raznih međunarodnih finansijskih organizacija i sarađivali sa renomiranim stručnjacima iz Evrope i drugih delova sveta. Tokom ove saradnje stekli smo veliko iskustvo u rešavanju problema koristeći najuspešniju  međunarodnu praksu. Ovo iskustvo doprinelo je uspešnoj realizaciji nekih od prvih projekata iz oblasti upravljanja životnom sredinom u regionu, kao što je pribavljanje prvih IPPC dozvola u Srbiji, projektovanje i izgradnja postrojenja za upravljanje industrijskim otpadom, usaglašavanju lokalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije … Radili smo na rehabilitaciji vodovoda i kanallizacije u najvećim gradovima u Srbiji, učestvovali u izradi regionalnog plana upravljanja otpadnim vodama u Crnoj Gori, pripremi projekata za izgradnju postrojenja za tretman pitkih i otpadnih voda …   

Svi Projekti Klijenti

Porr-Werner&Weber d.o.o

Priprema Zahteva za Integrisanu (IPPC) dozvolu za sanitarne deponije u Leskovcu i Jagodini

Priprema Zahteva za integrisanu dozvolu, sa zakonom propisanom dokumentacijom.

HIP Petrohemija a.d.

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu u Petrohemiji, Pančevo

Izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu i vođenje procesa dobijanja saglasnosti nadležnog organa.

Rio Sava Exploration d.o.o., Rio Tinto Group

Studija procene uticaja izgradnje niskopa na životnu sredinu na odabranoj lokaciji na projektu Jadar

Izrada Studije procene uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom, na osnovu internih standarda Rio Tinto grupe i vođenje postupka o potrebi procene uticaja kod nadležnog organa.

Kemis d.o.o., Gorenje Group

Podrška projektu EuropeAid/131768/C/SER/RS: IPA — sakupljanje, izvoz i odlaganje farmaceutskog otpada iz zdravstvenih centara u Srbiji

Podrška u pripremi redovnih izveštaja prema Evropskoj delegaciji i usaglašenosti sa zahtevima sa zahtevima u Projektnom zadatku i sa propisima u Srbiji i EU, pripremi tehničke dokumentacije i u primeni najbolje prakse.

HIP Azotara d.o.o. Pančevo

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja

Izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i Plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

Environmental Resources Management (UK)

Izveštaj o usaglašenosti sa zahtevima zaštite životne sredine u jednoj poljoprivrednoj industriji u Srbiji

Ocena usaglašenosti jedne agro industrije u Srbiji sa zahtevima u životnoj sredini, društveno odgovornom poslovanju i bezbednosti i zdravlju na radu.

Priprema Zahteva za Integrisanu (IPPC) dozvolu za sanitarne deponije u Leskovcu i Jagodini

Porr-Werner&Weber d.o.o

Priprema Zahteva za Integrisanu (IPPC) dozvolu za sanitarne deponije u Leskovcu i Jagodini

Za potrebe Porr-Werner&Weber i njihovog usaglašavanja sa relevantnim propisima, ENVICO je angažovan u postupku zahteva za dobijanje IPPC dozvole za dve sanitane deponije u Jagodini i Leskovcu. Osim toga, u skladu sa zahtevima Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, ENVICO priprema plan upravljanja otpadom, plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja, plan monitoringa životne sredine, plan energetske efikasnosti za obe deponije, kao i pružanje savetovanja i usaglašavanja sa najboljim dostupnim tehnikama. Pored toga, ENVICO razvija studiju procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu sanitarne deponije Željkovac u Leskovcu. Projekat je započeo januara 2014.g. i predviđeno je da traje do kraja 2014.g.

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu u Petrohemiji, Pančevo<br/>

Ostali projekti

 • 2014 Studija procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu objekata u postrojenju za proizvodnju sintetičkog kaučuka u Elemiru
 • 2014 Studija procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu objekata u postrojenju Poli-etilena niske gustine (PENG)
 • 2014 Studija procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu objekata u postrojenju Poli-etilena visoke gustine (PEVG)
 • 2014 Studija procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu objekata u postrojenju Etilen

HIP Petrohemija a.d.

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu u Petrohemiji, Pančevo

Za potrebe HIP Petrohemija, na lokacijama u Pančevu i Elemiru, sprovodimo zakonom predviđenu proceduru pribavljanja saglasnosti na studije procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za ukupno 24 postrojenja i objekta i izradu studija za objekte i postrojenja za koje je obavezna ili potrebna izrada studije. Među objektima su postrojenje za proizvodnju hlorovodinične kiseline, skladišta HCl-a, metanola, etilen-dihlorida, proširenje kapaciteta postrojenja za granulaciju polietilena visoke gustine, skladišta lako zapaljivih materiajal, skladišta opasnog i neopasnog otpada. Projekat je započeo je aprila 2013.g., a predviđeno vreme završetka je sredina decembra 2013.g. Projekat se izvodi u konzorcijumu sa firmom Miteco-Kneževac.

Studija procene uticaja izgradnje niskopa na životnu sredinu na odabranoj lokaciji na projektu Jadar

Ostali projekti

 • 2013 Plan praćenja stanja životne sredine za Jadar Projekat
 • 2013 Plan upravljanja otpadom iz geoloških istraživanja
 • 2013 Plan upravljanja otpadom
 • 2013 Projektnii zadatak za Plan zatvaranja odlagališta isplake iz geoloških istraživanja
 • 2012 Ažuriranje registra propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i životne sredine
 • 2012 Identifikacija rizika u oblasti zaštite životne sredine
 • 2012 Socio-ekonomska bazna studija za izgradnju istražnog niskopa na odabranoj lokaciji, sa Matricom ranjivosti
 • 2012 PESTLE analiza za Srbiju
 • 2013 Plan upravljanja kulturnim nasleđem za izgradnju istražnog niskopa na odabranoj lokaciji
 • 2012 Pregled procesa pribavljanja dozvola i saglasnosti u oblasti planiranja, izgradnje, vodoprivrede i životne sredine

Rio Sava Exploration d.o.o., Rio Tinto Group

Studija procene uticaja izgradnje niskopa na životnu sredinu na odabranoj lokaciji na projektu Jadar

Rio Sava Exploration, član Rio Tinto Group, razvija projekat geoloških istraživanja u Zapadnoj Srbiji, u Jadru. Za potrebe uzorkovanja rudnog tela pripremljen je projekat izgradnje istražnog niskopa na jednoj od izabranih lokacija. ENVICO je kod nadležnog organa sproveo proceduru vezanu za odlučivanje o potrebi izrade studije procene uticaja na životnu sredinu i pribavio mišljenje Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, sa propisanim merama zaštite. Takođe je, na osnovu internih standrada RT grupe, izradio Studiju procene uticaja ovog projekta na životnu sredinu, sa Planom upravljanja životnom sredinom i Planom monitoringa, sa implementiranim merama propisanim od strane nadležnog ministarstva. Projekat je započeo septembra 2012.g. i trajao je 4,5 meseca.

Podrška projektu EuropeAid/131768/C/SER/RS: IPA — sakupljanje, izvoz i odlaganje farmaceutskog otpada iz zdravstvenih centara u Srbiji

Ostali projekti

 • 2012 Izrada tehničke ponude sa metodologijom za EuropeAid/131768/C/SER/RS: IPA — collection, export and disposal of accumulated pharmaceutical waste from health care facilities in Serbia (2011)

Kemis d.o.o., Gorenje Group

Podrška projektu EuropeAid/131768/C/SER/RS: IPA — sakupljanje, izvoz i odlaganje farmaceutskog otpada iz zdravstvenih centara u Srbiji

Projekat izvoza farmaceutskog i veterinarskog otpada – lekova kojima je istekao rok važenja u količini od oko 300t vrši se iz preko 30 zdravstvenih i veterinarskih centara u Srbiji. Otpad se sakuplja, pakuje, skladišti i izvozi na uništenje. ENVICO obezbeđuje podršku u pripremi redovnih izveštaja prema EU Delegaciji u Srbiji, proveru usaglašenosti aktivnosti i ispunjenosti ostalih uslova (tehničkih i kadrovskih) sa zahtevima u Projektnom zadatku i sa propisima u Srbiji i EU, pripremi tehničke dokumentacije i savetodavno u primeni najbolje prakse. Projekat je započeo marta 2012.g. i predviđeno je da traje 18 meseci.

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja

HIP Azotara d.o.o. Pančevo

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja

Za kompleks industrije veštačkih đubriva u Pančevu izrađena je Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu u postupku pripreme dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za legalizaciju objekata i zahtev za izdavanje integrisane (IPPC) dozvole. Pored Studije, izrađen je Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

Izveštaj o usaglašenosti sa zahtevima zaštite životne sredine u jednoj poljoprivrednoj industriji u Srbiji

Environmental Resources Management (UK)

Izveštaj o usaglašenosti sa zahtevima zaštite životne sredine u jednoj poljoprivrednoj industriji u Srbiji

ENVICO je angažovan od strane Environmental Resources Management (UK) kao podrška u procesu ocene jedne srpske agroindustrije o usaglašenosti za zahtevima zaštite životne sredine i zaštite na radu, u skladu sa zakonima Srbije i politikom Svetske banke. Ocenjena je usaglašenost u mlinovima i silosima žitarica, šećeranama, farmama i mesnoprerađivačkoj industriji. Projekat je realizovan u aprilu 2013.g.

Tim

X

ENVICO angažuje visokoobrazovane stručnjake različitih profila, koji se stalno usavršavaju kroz učešće na seminarima i kursevima i internim programima obuke. Na ovaj način stručnjaci ENVICO-a spremni su da odgovore na sve zahteve tržišta konsultantskih usluga u Srbiji i regionu.

Pored zaposlenih inženjera tehnologije i andragoga, ENVICO ima rasprostranjenu mrežu saradnika različitih profila, u Srbiji i u Crnoj Gori, koji se angažuju na projektima za koje se zahteva specifična ekspertiza.

Vladan Stepanović

Vladan Stepanović

Direktor i osnivač

Vladan Stepanović ima više od 25 godina stručnog iskustva u upravljanju projektima u oblasti  životne sredine i hidrotehnike. Po završetku studija na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1986.g., na Odseku za Hidrotehniku, radio je kao glavni inženjer, a zatim kao rukovodilac projekta i učestvovao u izradi glavnih projekata, planiranju, izradi tendera, upravljanju gradilištem, tehničkim i finansijskim procedurama i administrativnim poslovima vezanim za izgradnju infrastrukturnih objekata. 2001. godine pridružuje se konsultantskoj kompaniji FIDECO gde je kao Direktor sektora za vode i žvotnu sredinu, a zatim kao Zamenik generalnog direktora radio u Srbiji i u Crnoj Gori na brojnim projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija. U ovom periodu sarađivao je sa lokalnim vlastima i komunalnim preduzećima na primeni lokalnih i međunarodnih standarda i propisa, tenderskim procedurama, pripremi i ocenjivanju tenderske dokumentacije, upravljanju ugovorima i bio zadužen za koordinaciju i praćenje realizacije projekata iz oblasti životne sredine i voda. Nakon što je  FIDECO postao deo izraelske korporacije TAHAL, radi kao Zamenik generalnog direktora za poslovni razvoj i Direktor sektora za zaštitu životne sredine na ugovaranju i praćenju realizacije projekata iz oblasti životne sredine i voda, uključujući i projektovanje i nadzor nad izgradnjom deponija industrijskog otpada, kao i postrojenja za preradu pitkih i otpadnih voda. U ovom periodu uglavnom radi sa privatnim kompanijama, pre svega onima koje se bave industrijskom proizvodnjom. 2011. godine osniva firmu ENVICO u kojoj radi na mestu Direktora.

mr Jasminka Mikalački

mr Jasminka Mikalački

Zamenik direktora za poslovni razvoj i Partner

Jasminka Mikalački ima više od 30 godina stručnog iskustva u oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode i upravljanja projektima.

Po završetku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za biologiju 1983.g., radila je kao stručni saradnik u Odelenju za genetiku Instituta za biološka istraživanja u Beogradu. Nakon magistarskih studija iz oblasti ekologije radila je kao savetnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, gde je od 1994.g. učestvovala ili bila rukovodilac većeg broja nacionalnih i međunarodnih projekata na očuvanju biološke raznovrsnosti i zaštiti prirodnih vrednosti.

2003. godine pridružuje se konsultantskoj kompaniji FIDECO gde je prvo kao stručni saradnik, a zatim kao rukovodilac sektora za žvotnu sredinu, radila u Srbiji i u Crnoj Gori na brojnim projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija. U ovom periodu sarađivala je sa državnim i lokalnim organima uprave i javnim preduzećima na primeni lokalnih i međunarodnih standarda i propisa iz oblasti zaštite životne sredine. Organizovala je i učestvovala u velikom broju obuka za organe državne i lokalne uprave, komunalna preduzeća i industrije u oblasti upravljanja otpadom i implementaciji zakona u oblasti zaštite životne sredine, pre svega u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja (IPPC). Od februara 2009.g. do oktobra 2011.g., radi kao Direktor službe za zaštitu životne sredine u fabrici cementa Holcim (Srbija) u Popovcu, gde je bila odgovorna za svakodnevno upravljanje otpadom, kontrolu emisija, kvalitet procesne i otpadne vode, praćenje stanja u životnoj sredini i izveštavanje, implementaciju standarda, itd.

Od novembra 2011.g. radi u konsultantskoj firmi ENVICO na mestu Zamenika direktora, gde je zadužena za poslovni razvoj.

Kontakt

themecircle.net

ENVICO, preduzeće za konsalting i inženjering d.o.o.

Vardarska 19/IV, 11000 Beograd

Telefon/fax
+381 11 641 72 57
Email
sr.oc1553163083ivne@1553163083eciff1553163083o1553163083
Tekući racun
125 - 1786275 - 39
Piraeus Bank AD
Beograd
Broj rešenja APR
BD 54784/2011
od 28. 04. 2011.
Šifra delatnosti
7022
Matični broj
20733918
PIB
107056611
PDV broj
747565700
AA Creditworthiness Rating